การเรียกกำลังพลสำรองและทหารกองหนุน เข้ารับราชการทหารของกองทัพอากาศ

ประกาศกระทรวงแรงงาน

เรื่อง "การเรียกกำลังพลสำรองและทหารกองหนุน เข้ารับราชการทหารของกองทัพอากาศ ประจำปี 2565"


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

© 2022 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต. All Rights Reserved.