ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง

ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

๑.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 4 ประจำปี 2561  *รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน*

๒.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 5 ประจำปี 2561  *รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน*

๓.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 6 ประจำปี 2561  *รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน*

๔.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 7 ประจำปี 2561  *รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน*

๕.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 8 ประจำปี 2561  *รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน*

๖.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 9 ประจำปี 2561  *รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน*

๗.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 10 ประจำปี 2561  *รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน*

การอยู่เวรเเละตรวจเวรรักษาความปลอดภัย

๑.คำสั่งสนง.สวัสดิการเเละคุ้มครองเเรงงานจังหวัดภูเก็ต  การอยู่เวรเเละตรวจเวรรักษาความปลอดภัย (พฤษภาคม 2561)

๒.คำสั่งสนง.สวัสดิการเเละคุ้มครองเเรงงานจังหวัดภูเก็ต  การอยู่เวรเเละตรวจเวรรักษาความปลอดภัย (มิถุนายน 2561)

๓.คำสั่งสนง.สวัสดิการเเละคุ้มครองเเรงงานจังหวัดภูเก็ต  การอยู่เวรเเละตรวจเวรรักษาความปลอดภัย (กรกฎาคม 2561)

๔.คำสั่งสนง.สวัสดิการเเละคุ้มครองเเรงงานจังหวัดภูเก็ต  การอยู่เวรเเละตรวจเวรรักษาความปลอดภัย (สิงหาคม 2561)

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

© 2022 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต. All Rights Reserved.