ติดต่อเรา

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต
ที่ตั้ง ๓๘/๓๖๖ ถ.รัตนโกสินท์ ๒๐๐ ปี ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖ - ๒๑๑ - ๙๙๕ , ๐๗๖ - ๒๒๐ - ๗๖๐
โทรสาร ๐๗๖ - ๒๑๑ - ๙๙๕ ต่อ ๑๔ หรือ ๑๕

 

Website : http://phuket.labour.go.th
E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจ.ภูเก็ต

 


สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ๑๕๔๖

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

© 2022 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต. All Rights Reserved.